KA1

Міжнародна академічна мобільність

Програма створена для підтримки короткострокових обмінів:

– кредитна мобільність на навчання (3-12 міс.) та стажування (2-12 міс.) для українських студентів: (молодших) бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів;

– академічна мобільність для викладання / підвищення кваліфікації / на стажування (від 5 днів до 2 міс.) для викладачів та працівників закладів вищої освіти.

Хто може організовувати програми обміну?

Один заклад вищої освіти з країни-члена Програми та один заклад вищої освіти країни-партнера Програми Еразмус+ (додатково всі інші організації для проходження студентських практик).
Заявником – координатором проєктів з мобільності виступають ЗВО країн-членів програми Еразмус+.
Координують напрям діяльності Національні Агентства Еразмус+ країн-членів Програми (децентралізований напрям).

Хто може брати участь?

– Студенти (молодші бакалаври, бакалаври, магістри, аспіранти, докторанти)

– Викладачі

– Адміністративний персонал

Спільні магістерські програми

Повний курс навчання / викладання на спільних освітніх програмах Erasmus Mundus з отриманням повної вищої освіти в Європі на рівні магістра.

     Хто може організовувати спільні магістерські програми?

 Партнерство закладів вищої освіти країн-членів Програми (мін. 2) та заклади вищої освіти країн-партнерів Програми. Заявником – координатором проєктів виступають ЗВО країн-членів програми Еразмус+.

Координують такий напрям програми Еразмус+ Виконавче агентство ЄК з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, EACEA, Брюссель (централізований напрям).

     Хто може брати участь?

– Студент / випускник (*) – для навчання

– Викладач – викладання унікальних інноваційних курсів

    * Будь-яка особа, незалежно від віку і статусу, яка вже має щонайменше ступінь бакалавра або навчається на IV курсі, може самостійно взяти участь у конкурсах незалежно від українського закладу вищої освіти. Для участі в конкурсах таких стипендій не обов’язково бути студентом!