Умови мобільності

Процедура конкурсного відбору студентів для участі в обміні за програмою Erasmus+
Загальні вимоги до студентів, що подають заявки.

Заявник повинен відповідати наступним критеріям:

– Бути студентом відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (відповідно до запиту університету, що приймає).

– Завершити принаймні 1 рік навчання (станом на початок мобільності).

– Успішно скласти останню заліково-екзаменаційну сесію.

– Мати хороший рівень володіння іноземною мовою: у більшості випадків – англійською (бажаний рівень – В1, В2 – відповідно до запиту університету, що приймає), градація рівнів – див. пункт «Завантаження».

Всі студенти-учасники конкурсу проходять співбесіду з англійської мови.

Для участі у конкурсному відборі необхідно подати відповідно оформлений пакет документів. Подана інформація оцінюється, за кожен окремий пункт студент отримує бали.
Заявник, який набирає найвищий бал, рекомендується комісією для подання на розгляд університетом, що приймає студентів за програмою Erasmus+.

ВАЖЛИВО!
Студент повинен ознайомитись із курсами, що читаються англійською мовою, та узгодити із деканатом можливість перезарахування даних курсів в УжНУ (мінімум 30 кредитів на 1 семестр!).

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ

 Для участі у конкурсному відборі необхідно подати наступну інформацію (одним пакетом):

1. Анкета (див. пункт «Завантаження») + 1 фото.

2. Довідка із результатами останньої заліково-екзаменаційної сесії.

3. Підтвердження рівня знання іноземної мови (копія сертифіката або підтвердження оцінки за останній семестр).

4. Мотиваційний лист (максим.обсяг – 1 сторінка А4).

ЗАВАНТАЖЕННЯ

Ви можете завантажити наступні документи, що допоможуть Вам під час підготовки аплікаційного пакету:

Анкета

Градація рівнів

ВІДКРИТІ КОНКУРСИ

  – Університет м. Фоджа (Італія) оголошує конкурс на здобуття стипендії для навчання протягом 1 семестру для 1 студента (аспіранта) за спеціальністю: «Загальна медицина: нормальна фізіологія»

  – Університет м. Фоджа (Італія) оголошує конкурс на здобуття стипендії для навчання протягом 1 семестру для 1 студента (магістра) за спеціальністю: «Економіка»

  – Університет м. Фоджа (Італія) оголошує конкурс на здобуття стипендії для навчання протягом 1 семестру для 1 студента (бакалавра) за спеціальністю: «Біологія»

  – Університет м. Фоджа (Італія) оголошує конкурс на здобуття стипендії для викладання курсу лекцій за спеціальністю: «Гуманітарні науки: мови, література, освітні науки, історія»

  – Люблінський католицький університет ім. Івана Павла ІІ (м. Люблін, Польща) оголошує конкурс на здобуття 1 стипендії для студента (бакалавр/магістр) для навчання протягом одного семестру за спеціальністю «Право»…