КА3

Підтримка реформ

Підтримка напрацювань Європейського Союзу в сфері освітньої політики задля досягнення кращого системного розвитку і впливу.

Основні види діяльності за напрямом:

– Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з модернізації вищої освіти, Болонський процес

– Розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС, …)

– Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний центр офіційного визнання свідоцтв про освіту)

– Мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах та країнах-кандидатах, користуйтесь ресурсами та беріть участь в заходах (Higher Education Reform Experts – HERE)

– Міжнародний діалог щодо освітньої політики

– Всесвітня асоціація випускників

– Міжнародна привабливість і пропагування вищої освіти