УжНУ – переможець конкурсів Еразмус+ 2020

Проєктна діяльність продовжує приносити позитивні результати та чергові перемоги колективу УжНУ. Днями Виконавче агентство із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії оголосило результати конкурсу 2020 року за напрямом «Жан Моне». Проєктна заявка «Створення Транскарпатського центру Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку» принесла першу перемогу УжНУ у цьому напрямі. Ідея, підготовлена командою науковців університету (керівник – директор НН Інституту євроінтеграційних досліджень, професор Іван Артьомов), перемогла у потужному конкурсі з високою конкуренцією, набравши 85 балів зі 100. До слова, із півтори тисячі поданих заявок для співфінансування ЄС обрано лише 360, зокрема в Україні – 38.

Діяльність Центру буде спрямовано на вивчення кращого досвіду сусідніх з Україною регіонів східноєвропейських країн-членів Євросоюзу, шляхом аналізу існуючих конкурентоспроможних стратегій ЄС та створення на цій основі конкретних наукових продуктів для впровадження в практичній діяльності на рівні держави, регіональному рівні, в навчальній діяльності ЗВО та для поінформованості населення.

Функціонування Центру досконалості охоплюватиме дослідницьку діяльність, розробку навчально-методичного забезпечення, накопичення і поширення знань та документальних ресурсів з проблематики європейської інтеграції та її українського виміру через транскордонне співробітництво із сусідніми східноєвропейськими країнами, зазначає начальник відділу міжнародних зв’язків, доцент Оксана Свєженцева.

Проте, на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні цьогоріч зафіксована ще одна важлива  інформація – грантові пропозиції по проекту Erasmus + «Інтеграція  дуальної вищої освіти в Молдові та Україні (скорочено – COOPERA)»/«Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine – COOPERA», де УжНУ виступає університетом-партнером, успішно пройшла відбір Європейської Комісії 2020 року у Брюсселі за програмним напрямом «Співпраця в галузі інновацій та обмін передовою практикою»/ «Cooperation for innovation and the exchange of good practices», дія (КА2) «Нарощування потенціалу у вищій освіті»/«Capacity Building in Higher Education» в категорії «Розвиток сектору вищої освіти у суспільстві в цілому» в предметній галузі «Співпраця між університетом та підприємствами». Важливо відмітити, що конкуренція теж була висока: із 1005 поданих заявок лише 164 було обрано для фінансування.

За словами координатора проекту COOPERA, керівника Центру кар’єри УжНУ, кандидата економічних наука, доцента Тетяни Бутурлакіної, – метою проекту є інтеграція дуальної вищої освіти (Dual Higher Education – DHE) в нашій країні і в регіоні, у країнах-партнерах загалом, а також визначення напрямів підвищення компетентнісного рівня студентів і випускників вишів, покращення умов придатності та узгодженості між потребами професійного світу та базовою підготовкою студентів університету з метою досягнення більшої економічної ефективності та соціальної  інтеграції зокрема.

Головна особливість дуальної (подвійної) вищої освіти (DHE) –  це унікальне поєднання теорії та практики. Така навчальна програма університету дозволить поєднати вищу освіту та навчання на робочих місцях у численних компаніях-партнерах, спрямоване на отримання як передових академічних знань і навичок, так і практичного досвіду, пов’язаного безпосередньо з професійною діяльністю. У дуальній системі навчання якісно змінюється і зростає роль роботодавців: підприємства формують запит освітнім установам на фахівців, роботодавці беруть участь у складанні навчальної програми, студенти проходять стажування на підприємстві без відриву від навчання.

Такий досвід вже існує, добре себе зарекомендував та успішно впроваджується в освітніх системах низки європейських країн. Найбільш показовим він вважається в Німеччині – це той досвід «кращих практик» («best practice experience»), що служить зразком для всього Європейського Союзу та на який зорієнтовані рекомендації, щодо вдосконалення систем підготовки кадрів в Європі. А оскільки COOPERA – це  структуральний проект, загальною тривалістю 3 роки, ми маємо можливість вивчення і обміну передовим досвідом з європейськими університетами-партнерами, в т.ч. з Німеччини, залучення кола стейкхолдерів  до розробки якісно нового рівня навчання, і, відповідно, на рівні Міністерств освіти і науки ініціювати інтеграцію освітньої ініціативи у навчальні програми університетів.

Звичайно, мета і проектні цілі є надзвичайно важливими для нашого регіону і університету – вищого навчального закладу, що забезпечує підготовку професіональних кадрів абсолютно більшої секторальної частини регіонального ринку праці і навіть сусідніх європейських країн. В нинішніх реаліях криза та її вплив на високий рівень безробіття, особливо серед молоді, призвели до того, що ЄС надає великого значення кооперативній та інтегрованій дуальній освіті на всіх освітніх рівнях та пришвидшує політику і реформи для її розвитку, які прагнуть сприяти професійній підготовці і працевлаштуванню висококваліфікованої молоді.

Отже, успіхи науковців університету, їх перемоги в європейських проєктах це додаткові можливості модернізації навчально-наукового процесу, вдосконалення сучасних методів навчання, викладання та підготовки майбутніх фахівців.

За інф. Відділу міжнародних зв`язків УжНУ та Центру кар’єри УжНУ